Fast frakt 49,- | Gratis frakt over 1600,-

Denne seksjonen har ingen innhold. Legg til innhold.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Revejakt i Norge

Revejakt i Norge har en rik historie, preget av tradisjoner og ulike metoder. Det felles mellom 20 000 - 25 000 rever hvert år i Norge. Denne artikkelen gir en enkel oversikt over ulike jaktformer og jakttid.

Jakttid rev

Revejakt på norsk rødrev foregår hvert år i tiden 15. juli til 15. april, og strekker seg over hele landet. Dette tidsvinduet gir jegerne muligheten til å tilpasse jakten etter sesongens varierte forhold.

Jaktformer

Revebås

Revebås er den eneste tillatte jaktfellen for rev. Denne jaktfellen har spilt en viktig rolle i reguleringen av revebestanden.

Drivende hund

Jakt med drivende hunder har dype røtter i norske tradisjoner. Jegerne står på post i terrenget i håp om at reven skal passere innenfor skuddhold. Lydløshet og å unngå å avsløre postering er avgjørende for suksess.

Se video av revejakt med drivende hund vinterstid

Hijakt

Hijakt er en spennende jaktform der hunder spiller en sentral rolle. Ved hjelp av forliggere og revesprengere jaktes reven ned i hi, og jaktens suksess avhenger av værforholdene som gjør at reven tar dagleie under jord.

Åtejakt

Åtejakt involverer lokking av reven til en fast åteplass. Jegeren posterer ved åtet og venter på at reven skal dukke opp. Dette gir muligheten for nøye planlagte skudd.

Lokkejakt

Lokkejakt bruker lyder som muspip for å lokke reven innenfor skuddhold. Denne formen for jakt kan praktiseres gjennom hele jaktsesongen og er spesielt effektiv rundt områder der rev ferdes.

Smyg- og sporingsjakt

Smyg- og sporingsjakt utfordrer jegeren til å smyge seg innpå reven på dagleiet. Kunnskap om revens vandringsmønster og gode forhold med sporsnø er avgjørende for suksess.

 

jeger.no kan du lese mange gode artikler om revejakt.

Søk