Fast frakt 49,- | Gratis frakt over 1600,-

Denne seksjonen har ingen innhold. Legg til innhold.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Gaupejakt i Norge: Statistikk, Data og Historie

Gaupejakten har dype røtter i Norges historie, hvor jakten på dette majestetiske rovdyret har vært en nødvendighet for både å beskytte husdyr og opprettholde balansen i økosystemet. Ifølge Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har gaupejakten vært regulert i over et århundre, med nøye overvåking av bestandene for å sikre bærekraftig jaktpraksis.

Kilde: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Gaupepopulasjonens status i Norge

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har gaupebestanden i Norge vist en moderat økning de siste tiårene, men den er fortsatt under nøye overvåking for å sikre en sunn økologisk balanse. I følge Rovdata er det mellom 351 og 490 gauper i Norge per 2023. Siden kvotejakt ble innført i 1994 er det i snitt blitt felt 88 gauper per år.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Rovdata

Bærekraftig forvaltning og regelverk

For å opprettholde en bærekraftig gaupejakt har Norge et omfattende regelverk. Miljødirektoratet regulerer jaktkvoter, sesonger og metoder, og bruker data fra overvåkingsprogrammer for å tilpasse disse retningslinjene i tråd med aktuell gaupepopulasjon. På rødlista fra Artsdatabanken er den norske gaupebestanden vurdert som «sterkt truet».

Kilde: Miljødirektoratet

Søk